Så er håndværkerfradraget vedtaget

Efter måneders intense forhandlinger mellem regeringen og oppositionspartierne er parterne nået til enighed og vedtaget, at håndværkerfradraget nu genindføres fra dags dato.

UPDATE: 10.08.2020: Håndværkerfradrag for 2020-2021 er et grønt håndværkerfradrag. Læs mere om den aktuelle fradragsordning her.

UPDATE 1.1.2016: Der er kommet en ny ordning for håndværkerfradraget i 2016. Fradraget er i 2016-17 øremærket til energiforbedrende renoveringer. Du kan i denne infografik læse, hvad der gives håndværkerfradrag til og hvordan: Infografik: Håndværkerfradraget 2016-2017 forklaret.

Hvis du er boligejer og står over for at skulle bygge til eller renovere din bolig, er der god grund til at glæde sig over denne artikel. Det er netop besluttet, at regeringen genindfører boligjobordningen med håndværkerfradraget fra dags dato. Ordningen gælder for hele 2013 og 2014, hvilket betyder, at man som boligejer kan benytte håndværkerfradraget med tilbagevirkende kraft i 2013.

15.000 kr. = 5.000 kr.

Håndværkerfradraget gives til en række bygge- og renoveringsopgaver i hjemmet. Enhver boligejer og voksen over 18 år i husstanden kan trække op til 15.000 kroner af håndværkernes arbejdsløn fra i skattefradrag om året. Servicefradraget gælder alle, der er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark. Beregn, hvor meget du kan få i håndværkerfradrag.

Hvis man bruger de 15.000 kroner betyder det ca, at man får 5.000 kroner ud netto. Det nøjagtige beløb afhænger af ens kommuneskat, som svinger lidt, men i gennemsnit er det cirka en tredjedel af de 15.000 kroner, man får ud via et forhøjet skattefradrag på sin selvangivelse.

Håndværkerfradraget er optimal til energirenoveringer

Med håndværkerfradraget er det oplagt at gå i gang med at energirenovere sin bolig. Så står du med en energinovering, er det ideelt at komme i gang nu. Med fradraget kan du nemlig både få et “tilskud” via et øget fradrag og samtidig sænke energiomkostningerne i din bolig med en energirenovering. Her på energihjem.dk oplever vi at mange bruger håndværkerfradraget til eksempel energivinduer, isolering, solceller eller et jordvarmeanlæg.

Indberet på SKAT.dk

Når man har brugt håndværkerfradraget, skal man indtaste det på tast-selv på SKAT.dk under sin private selvangivelse. Det er vigtigt, at man får håndværkeren til at skrive beløbet for arbejdslønnen på fakturaen. Firmaet skal have et CVR-nummer, da du skal indtaste dette nummer på SKAT.dk. Der gives håndværkerfradrag til følgende opgaver:

Boligens ydre rammer:

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt i 2012 – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Boligens indre rammer:

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)
 • Maler- og tapetsererarbejde.
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *