Tørke i Danmark: Hvordan kan vi spare på vandet?

Det er store sparetider vi lever i, og særligt bliver der lagt fokus på, hvordan vi kan spare så meget på elforbrug og varme som overhovedet muligt. I den forbindelse bliver problemet med et stigende vandforbrug i de danske husstande ofte overset. I denne artikel vil vi dykke ned i vandproblemet, hvor det danske vand kommer fra, og hvordan du kan opnå store vandbesparelser i hjemmet med nogle simple kneb.

Man kan mærke at perioderne med tørke bliver flere, og derfor skal vi spare så godt som muligt over vores vigtigste ressource – vand. Men hvor kommer vandet fra? Hvor meget bruger vi og hvor bruger vi det? Og hvad kan vi gøre for at opnå større vandbesparelser? Der er mange spørgsmål, så Energihjem.dk har været i dialog med Jesper Gadegaard, der er Vandevangelist hos Orbital Systems, for at få svar på nogle af disse.

Hvor kommer vandet fra?

I Danmark kommer 99 procent af vores vand fra grundvand. Grundvand er det vand, der ophober sig i undergrunden og bliver skabt af nedbør, der finder vej til disse reservoirer. Grundvand bliver pumpet op, hovedsageligt af private selskaber, hvorefter de gennemgår en rensningsproces, inden vandet bliver gjort tilgængeligt for den almene bruger hjemme i de danske husstande. Der findes i alt 2.500 vandforsyninger i Danmark og 98 spildevandsforsyninger.

Hastigheden for nedsivning af nedbør til grundvand er forskellig fra område til område og bestemmes af den jord, som vandet skal gennemtrænge. Er det en meget sandet jord tager det kort tid, hvorimod det tager længere tid gennem en leret jord. I Odense har man nogle relativt lerede jorde, og her tager det gennemsnitligt 30-40 år, før nedbøren bliver optaget i grundvandet. Derfor er mængden af vand tilført til grundvandet også lavere end mængden, der bliver brugt af grundvandet. Derfor er det vigtigt at fokusere på vandbesparelser.

Hvordan er danskernes vandforbrug?

hvad bliver vandet brugt til? Den gennemsnitlige dansker bruger omtrent 106 liter vand om dagen, eller ca. 40.000 liter om året. Det kan være svært at forestille sig, hvad alt det vand går til hver dag ved første tanke, udover at man selvfølgeligt drikker det – men klart størstedelen går ikke som drikkevand. Derimod ser fordelingen af gennemsnitsdanskerens vandforbrug ud som følger:

36 % bad og personlig hygiejne

27 % Toiletskyl

13 % Tøjvask

10 % Opvask

7 % Mad og drikke

7 % Andet

Der er altså mange ting, man kan tage fat i for at starte sine vandbesparelser, men særligt bad og hygiejne er et område, hvor danskerne bruger meget vand.

Bruseren er en stor synder

Særligt bruseren sluger en masse vand og derfor også en masse strøm. Jesper Gadegaard fra Orbital Systems fortæller, at en helt almindelig bruser bruger 25Kwt pr opvarmet m2 – til sammenligning bruger et nybygget hus 20Kwt pr opvarmet m2 til opvarmning.

Det vil sige, at bruseren er en større udgift end udgiften til varme i nybyggeri. Vil man spare på ens vandforbrug, og også energiforbrug, kan det være fornuftigt at rette blik mod bruserløsninger, der sparer på vand og energi. Jesper Gadegaard forklarer, at en rapporter viser, at et brusersystem fra Orbital Systems sparer i gennemsnit 77 procent vand på et 10 minutters bad.

Koster vand det samme i hele landet?

Nej, vand koster ikke det samme i hele landet og der kan faktisk være relativt stor forskel på, hvad vand koster afhængigt af hvor man bor. Dette er først og fremmest afgjort af, hvilket vandselskab man er knyttet til. Derefter er der en række andre faktorer, der spiller ind i vandets endelige pris.

Det der bestemmer den endelige pris pr. kubikmeter på vand, er den faste afgift fra vandværket, kubikmeterafgift, som også er bestemt af vandværket, fast pris på spildevand, kubikmeterafgift på spildevand, samt moms og grønne afgifter, hvilke er bestemt af staten.

Der kan være en stor prisforskel fra kommune til kommune. På Ærø er vandet dyrest i Danmark – her betaler man nemlig 136 kr. pr. kubikmeter vand. I København betaler man mindre end halvdelen – her betaler man nemlig 40 kr. pr. kubikmeter vand man får gennem hanerne.

Dertil fortæller Jesper Gadegaard: ”Prisen på vand svinger, men man siger, at vandet koster 73 kr. i gennemsnit pr. kubikmeter vand. I Danmark bliver der hvert år lavet en rapport, der giver et overblik over danskernes vandforbrug og som alle kan se, kaldet Vand i tal.” 

Hver gang man benytter en kubikmeter vand til f.eks. at tage et bad, skal man også inkludere prisen for, hvad det koster at få opvarmet denne kubikmeter. Derfor går energibesparelser og vandbesparelser hånd i hånd.

”Hver gang du bruger en kubikmeter vand, bruger du også energi på opvarmning af vandet. Har man f.eks. gasopvarmning, bruger man ca. tre kubikmeter gas, hver gang man skal opvarme en kubikmeter vand. Det er også en udgift man ikke ser på tallene for vandforbrug,” fortæller Jesper Gadegaard. 

Danskernes gæld i vandsektoren

Og kigger man på Vand i tal, fremgår det at danskerne har en stor gæld i vandsektoren, som på et tidspunkt skal betales af. Dette kan ende med at blive en regning, der bliver påduttet alle der har et vandforbrug i Danmark.

“Man kan på Vand i tal læse sig frem til, at danskerne har en massiv gæld i vandsektoren, og at vi kontinuerligt har tre milliarder kroner i underskud hvert eneste år. Dette er en gæld der på et tidspunkt skal betales af forbrugerne.”

Jesper Gadegaard, Vandevangelist i Orbital Systems

Afgifter på vand

Som ejendomsejer betaler man afgifter på vand, hvis man er tilknyttet kloakker eller spildevandsanlæg. Vandafgiften blev til i 1988 med henblik på at mindske danskernes vandforbrug ved at lave flere vandbesparelser. I 2020 var vandafgiften 6,18 kr./m3, men den steg til 6,37 kr./m3 fra d. 1. februar 2021.

Hvordan kan vi spare mere på vandet?

For at slippe for gæld og spare på grundvandet, kan det derfor være vigtigt at gøre sig nogle initiativer og spare på vandet og dermed også på gassen. Ser man på fordelingen af danskernes vandforbrug, kan det være en fordel at starte på badeværelset, da det klart er der, hvor der bliver brugt flest kubikmeter vand hver eneste dag – og dermed også kubikmeter gas. En løsning er bruseren, der genanvender så meget ubrugt vand som muligt i badet.

”Det øjeblik du investerer i en Orbital, så begynder du jo også at have større energi- og vandbesparelser, og det frigiver øjeblikkeligt penge i familiens budget. Hvis man f.eks. er en familie på fire mennesker, så ender det nye brusesystem med at gå i nul efter nogle år, og det er med 100% sandsynlighed,” fortæller Jesper Gadegaard.

Der er altså nogle konkrete initiativer du kan gøre for at spare penge, men også for at spare på det samlede vandforbrug og vores vigtigste ressource.

Læs mere om vandbesparende brusere

Har du lyst til at høre mere om Orbital Systems og deres vandbesparende bruseløsning, kan du læse meget mere på deres hjemmeside lige her.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *