Stort potentiale for energirenovering – minister sænker ambitioner alligevel

Dansk Byggeri har i 2015 lavet en energianalyse. Ifølge analysen har 180.000 boliger i Danmark energimærke E eller dårligere. Det betyder, at der er et stort potentiale i energirenovering. Den nye energi-, forsynings og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, vil dog sænke Danmarks 2020-klimamål. Det vækker utilfredshed hos blandt andet SF-formand Pia Olsen Dyhr, der vil arbejde for at holde det gamle flertal fast, så regeringens planer kan afværges.

Energirenovering er et underprioriteret emne

Dansk Byggeri lavede tidligere på året en energianalyse, der viste at 180.000 boliger i Danmark har energimærke E eller ringere. To tredjedele af de nuværende danske bygninger er bygget før 1979, og dette var inden, der blev indført krav til energiforbruget. Det betyder, at energien nu til dags strømmer ud af husene.

Direktør i Dansk Byggeri, Michael Nielsen, mener, at energirenovering er et overset og underprioriteret emne.

”Danmark har 1,2 millioner husejere, der som selvstændige beslutningstagere skal aktiveres til at investere i energirenovering, og i deres bevidsthed fylder energiforbrug ikke ret meget.” siger Michael Nielsen til Berlingske Business og uddyber:

”Ligesom USA’s målsætning om at sende en mand til månen skabte et stort samfundsmæssigt grundlag for innovation og foretagsomhed, bliver Danmarks klima- og energimålsætning også nødt til at være en folkesag for at lykkes.”

Minister vil sænke klimaambitioner

Denne målsætning ser imidlertid ikke ud til at deles med regeringen.

Energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt meldte i august ud, at man vil sænke Danmarks klimaambitioner. Hidtil har man haft som mål at sænke CO2-produktionen med 40 procent inden 2020.

”Det med 40 procent CO2-reduktion er ikke vores politik. Det vil være rigtig dyrt for det danske samfund at nå den målsætning, og derfor indgår det ikke i vores overvejelser. Vi synes, at hvis vi når 37 procent, så er det rigtig fint,” fortæller ministeren til Altinget.

SF-formand, Pia Olsen-Dyhr, er ikke tilfreds med regeringens planer.

”Det er uansvarligt, fordi det kommer lige før det afgørende klimatopmøde i Paris i december. Danmark er et foregangsland, og et tilbageslag vil blive noteret,” siger hun til Altinget og fortsætter:

”Derfor vil SF arbejde for at holde det gamle flertal fast på de 40 procent, så vi kan afværge Venstres bagstræberiske klima og erhvervspolitik.”

Målet om at reducere CO2-udslippet med 40 procent blev i sin tid aftalt mellem SR-regeringen, Enhedslisten, SF og Konservative.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *