Nye afregningsregler til husstandsmøller

Fra den 11. Februar 2015 kan ejere af husstandsmøller glæde sig over, at nye afregningsregler træder i kraft. De nye afregningsregler betyder, at husstandsvindmøller, som er net-tilsluttet den 20. november 2012 eller senere kan få et forhøjet pristillæg på den overskydende strøm deres møller producerer. Man kan ansøge om pristillægget til de nye møller på Energinet.dk.

NB: Denne artikel er fra 2015

Ordningen om PSO-støtte har i en lang periode været forsinket, fordi den ikke er blevet godkendt i EU. PSO-støtten muliggør at ejere af et VE-anlæg (husstandsvindmøller og solcelleanlæg) får et pristillæg på salg af overskydende strøm. Møller opsat efter november 2012 kan derfor få forhøjet pristillæg frem til 2017.

Med de nye regler kan den overskydende strøm, som mølleejeren ikke selv anvender sælges til følgende priser:

  • For møller på 10 kW eller mindre er markedspris og pristillæg på i alt 250 øre pr. kWh.
  • For møller over 10 kW og op til 25 kW udgør markedspris og pristillæg i alt 150 øre pr. kWh.

Oprindeligt blev reglerne allerede godkendt i sommeren 2013, men grundet forsinkelser i EU-godkendelsen af støttesystemet har forsinket den endelige ikrafttræden.

Sådan søger du om forhøjet pristillæg hos Energinet.dk:

På Energinet.dk’s hjemmeside søger man om det forhøjede pristillæg.

Det er Energinet.dk, der afgør om du må få forhøjet pristillæg på din husstandsvindmølle. Beslutningen træffes på baggrund af den ansøgning og dokumentation, som du indsender til Energinet.dk. Blanketten skal printes og indsendes med posten til Energinet.dk. Energinet opfordrer alle ansøgere til at være omhyggelige med ansøgningen og huske at vedlægge al dokumentation, da det vil gøre sagsbehandlingen hurtigere.

Politisk varslet ændring

I forbindelse med vedtagelsen af de nye regler blev man i Folketinget enige om, at de nye støtteregler skulle evalueres, når der er bygget for i alt 2,5 MW. De som opsætter nye husstandsvindmøller bør derfor være opmærksomme på, at der politisk allerede er varslet om en kommende evaluering af ordningen, hvorfor at systemet kan blive ændret indenfor en kort årrække. Nye retningslinjer fra EU betyder derfor, at systemer for pristillæg har en uvis fremtid efter 2016.

Du kan også få en del af støtten, hvis du laver en aftale med en leverandør og indsender aftalen sammen med ansøgningen.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *