Milliardregning til vandselskaberne: Din næste vandregning kan stige med 1.000 kroner

De store danske vandselskaber og Skat har i en længere periode været i en stridighed vedrørende den såkaldte vandsektorlov, hvilket kan udløse en markant dyrere vandregning for op imod 4 millioner af de danske vandforbrugere.

En lov tilbage fra 2009, den såkaldte vandsektorlov, betyder at de danske vandselskaber får en uventet hør skatteregning. Vandselskaberne er blevet offentligt ejede selskaber og derfor også skattepligtige. En kompliceret lovgivning betyder at de kommunale vand- og forsyningsselskaber har fået en stor ekstraregning, som nu bliver sendt videre til kunderne.

Regningen kan stige for alle vandkunder

For en almindelig husstand, der bruger 120 kubikmeter vand om året, vil regningen blive på imellem 0 og 1000 kroner, skriver DR. Brancheorganisationen Danva repræsenterer den danske vandsektor. De har i samarbejde med Deloitte fået udarbejdet en rapport og ifølge denne kan et sted mellem tre og fire millioner danskere få en ekstraregning næste gang de får deres vandregning. Ekstraregningen kan i værste fald være på op til 1000 kroner.

Du kan finde rapporten fra Deloitte på Naturstyrelsens hjemmeside.

Kompliceret tvist

Tvisten mellem Skat og omfatter ca. 300 af landets vandselskaber. Vandselskaberne falder ind under vandsektorloven, som har til formål at vandselskaberne tjener uhensigtsmæssigt mange penge og at priserne holdes nede. Paradoksalt er det så, at selv samme lov kommer til at koste kunderne store ekstraudgifter. Årsagen skal findes i, at Skat afviste den metode, hvorpå Folketinget værdisatte vandselskaberne tilbage i 2009. Skat har værdisat de 300 vandselskaber på en anden måde, end hvordan de har lagt deres budgetter. Helt konkret betyder det, at Skat opkræver selskabsskat på trods af, at den bliver opgjort ud fra en handelsværdi, der således burde være værdiløs.

Med andre ord anvender skat en handelsværdi, når forsyningsselskaberne værdisættes. Handelsværdien er dog uhensigtsmæssig idet, at forsyningsselskaberne ikke må genere et overskud og derved ikke kan sælges.

Ekstra regning til forbrugerne

Nu kræver Skat, at vandværkerne betaler skat af de investeringer, de har haft siden 2010. Vandværkerne vælger selv, hvordan de afskriver de ekstra indtægter, som de har haft siden 2010. Ifølge TV2 skal ekstraregningen til vandselskaberne fra Skat betales allerede i år og med tilbagevirkende kraft for perioden mellem 2010-2013.

Forbrugerne kan derfor vente regningen fra vandselskaberne fra nu af. Nogle vandselskaber har allerede opkrævet beløbet fra forbrugerne, mens andre har tilbageholdt ekstraregningen, idet de mente at tvisten med skat ville blive løst. De forbrugere, som ikke har betalt den ekstra skattebyrde kan i værste fald forvente en ekstra regning på 1000 kroner fra deres vandværk.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *