COP21: Klimaet ændrer sig fortsat

Varmere somre og mildere vintre, mere regn og en istid, der lader vente på sig. Det er nogle af de konsekvenser, klodens klimaændringer medfører.

2015 blev et rekordvarmt år. Og klimaændringer vil fremover betyde alt fra varmere temperaturer og flere skybrud til yderligere udsættelse af den næste istid. Klimaforandringer sætter sine spor, som en ny klimaaftale dog skal forsøge at bekæmpe.

Temperaturstigninger og regn til danskerne

Sammenligner man med det Herrens år 1870, ser man, at verdens middeltemperatur er steget med 1,5 grader. Og frem mod år 2100 forventer man en yderligere stigning i temperaturen på mellem 1,2 og 3,7 grader, viser dr.dk. Ved det nyligt afholdte COP21 blev der indgået en aftale – netop med fokus på at forhindre verdenstemperaturen i at stige mere end maksimalt 2 grader – allerhelst kun 1,5 grader frem mod år 2100.

For lille Danmark indebærer forandringerne især varmere somre med flere hedebølger samt mildere efterår og vintre. Samtidigt betyder det også, at vi skal til at finde gummistøvlerne frem, idet der både er udsigt til flere skybrud, flere tilfælde af stormflod og generelt øget vandstand, skriver dr.dk.

Klimaændringer giver tørke, orkaner og udskudt istid

Imens dele af ovenstående ændringer kan virke positive for Danmark, kan det i følge dr.dk betyde, at andre områder på Jorden bliver ubeboelige. Ekstremt vejr, flere orkaner og tørke kan nemlig forringe levevilkårene i især troperne betydeligt.

Samtidigt gør blandt andet menneskeudledt CO2, at den nuværende mellemistid forlænges. Selv med den nyligt indgåede klimaaftale vil den allerede store CO2-koncentration alligevel stige i det 21. århundrede, hvilket betyder, at den næste istid bliver udskudt, måske op til 100.000 år, hvilket er lang tid i forhold til tidligere intervaller.

Klimaændringerne peger således i samme retning, som Michel Crucifix fra Université catholique de Louvain i Belgien ifølge Ingeniøren.dk udtrykker det til Nature: ”Menneskehedens samlede fodaftryk på Jorden rækker langt ud over enhver fremtid, vi kan forestille os.”

Vidste du i øvrigt, at Danmark topper ”The Climate Change Performance Index” – et indeks over forskellige landes indsats i kampen mod klimaforandringerne?

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *