Individuelle vandmålere giver store vandbesparelser – men ikke hos alle.

Det kan være meget svært at nedbringe vandforbruget i ejendomme, hvor vandet betales over et fordelingsregnskab. De der sparer på vandet får ingen belønning og de der sløser får ingen økonomisk straf, så det er svært at motivere beboerne til at spare. Den indlysende løsning, individuelle vandmålere, vælges fra fordi de opfattes som dyre i både installation og drift, og fordi det er svært at vide om de er vandbesparende i det lange løb.

Det kan være meget svært at nedbringe vandforbruget i ejendomme, hvor vandet betales over et fordelingsregnskab. De der sparer på vandet får ingen belønning og de der sløser får ingen økonomisk straf, så det er svært at motivere beboerne til at spare. Den indlysende løsning, individuelle vandmålere, vælges fra fordi de opfattes som dyre i både installation og drift, og fordi det er svært at vide om de er vandbesparende i det lange løb.

Er individuelle vandmålere dyre?

Det er dyrt at få sat vandmålere op. Vandmålerne i sig selv er ganske vist ikke ret dyre i indkøb, men VVS-arbejdet er omfattende og det koster. En tommelfingerregel er at prisen pr. måler inkl. montering og moms ligger på omkring 900 Kr., men priserne svinger meget – det kommer jo an på forholdene i ejendommen. Målerne skal udskiftes eller testes hvert 6. år, og dertil kommer udgifter til aflæsning og regnskab. I en gammel klassisk københavnerejendom med sammenlagte lejligheder, hvor der skal bruges 5-7 målere i hver lejlighed, kan installationen nemt blive så dyr, at målerne ikke kan tjene sig hjem. Men i andre, ældre ejendomme kan billedet godt være et andet.

Individuelle vandmålere giver store vandbesparelser

Boligforeninger, der får monteret individuelle vandmålere, sænker deres årlige vandforbrug med 20-25 % i gennemsnit.  Jo højere vandforbruget er før målerne sættes op, jo større er effekten. Storforbrugende boligforeninger sænker vandforbruget med 30-40 %, foreninger med et ’normalt’ forbrug sparer noget mindre, omkring 10 %. Det gode er, at faldet i vandforbruget er permanent. Det største fald sker året efter, at målerne sættes op, altså når beboerne får den første vandregning baseret på deres egne målere. Derefter falder forbruget i yderligere et par år, hvorefter det stagnerer på et lavere niveau.

Hvornår er individuelle vandmålere en god idé?

Individuelle vandmålere kan som regel tjene sig hjem, trods udskiftninger og udgifter til aflæsning, i ejendomme hvor døgnforbruget pr. beboer er større end130 liter.

Det kan stort set altid betale sig at installere vandmålere, hvis man kan nøjes med 2 målere pr. lejlighed, dvs. hvor vandet fordeles fra stigestrenge på bagtrappen.

Det kan altid betale sig at montere vandmålere, når man alligevel skifter stigestrenge, og da er det i øvrigt lovkrav at der som minimum forberedes til målere.

Men individuelle vandmålere handler om andet end penge. Det handler også om retfærdighed, og kan ses som en investering i fred og ro. Målerne kan én gang for alle lukke alle diskussioner om fordelingsregnskabet.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

18 kommentarer

Hej.
Bor i en ejerforening med 4 ejerlejligheder. Der er ikke individuelle vandmålere, men der betales efter haneandele. Dette giver en skævvridning, når regningen skal betales, da lejlighederne beboes af mellem 1-4 voksne personer.
Der er kommet ønske om individuelle vandmålere, hvis dette er økonomisk rentabelt at få monteret.
Kan en enkelt ejerlejlighed i ejendommen, få opsat individuel vandmåler, eller skal alle på en gang?

AvatarMaria Carlsen

Hej Eva,
Tak for din henvendelse.
Umiddelbart vil jeg mene, at det kræver at hele foreningen overgår til individuelle vandmålere, men prøv eventuelt at forhøre jer hos forsyningsselskabet.
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Findes der lovgivning der i etage ejendomme pålægger/ kræver etablering af:
1/ koldvands målere.
2/ varmtvands målere.
Samt findes der undtagelser.
Hvor og hvordan finder man ud af hvad etablering af ovenstående vil koste hvor vi bor?

AvatarMaria Carlsen

Hej Tom,
Tak for din henvendelse. Ja, der findes lovgivning om varmtvandsmålere. Der skal i alle flerbrugerejendomme installeres individuelle varmtvandsmålere fra 31. december 2016 i følge en bekendtgørelse. Kravet gælder ubetinget i nybyggeri og ved nyinstalleret varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse. For eksisterende varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse gælder det, at målerinstallationen er rentabel. Vil du i dialog med et firma, der kan hjælpe med vandmålere og pris, så samarbejder vi med flere forskellige herinde. Du kan benytte formularen her: https://energihjem.dk/tilbud/
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Viser 0 af 18 kommentarer

Vis flere kommentarer