Individuelle vandmålere giver store vandbesparelser – men ikke hos alle.

Det kan være meget svært at nedbringe vandforbruget i ejendomme, hvor vandet betales over et fordelingsregnskab. De der sparer på vandet får ingen belønning og de der sløser får ingen økonomisk straf, så det er svært at motivere beboerne til at spare. Den indlysende løsning, individuelle vandmålere, vælges fra fordi de opfattes som dyre i både installation og drift, og fordi det er svært at vide om de er vandbesparende i det lange løb.

Det kan være meget svært at nedbringe vandforbruget i ejendomme, hvor vandet betales over et fordelingsregnskab. De der sparer på vandet får ingen belønning og de der sløser får ingen økonomisk straf, så det er svært at motivere beboerne til at spare. Den indlysende løsning, individuelle vandmålere, vælges fra fordi de opfattes som dyre i både installation og drift, og fordi det er svært at vide om de er vandbesparende i det lange løb.

Er individuelle vandmålere dyre?

Det er dyrt at få sat vandmålere op. Vandmålerne i sig selv er ganske vist ikke ret dyre i indkøb, men VVS-arbejdet er omfattende og det koster. En tommelfingerregel er at prisen pr. måler inkl. montering og moms ligger på omkring 900 Kr., men priserne svinger meget – det kommer jo an på forholdene i ejendommen. Målerne skal udskiftes eller testes hvert 6. år, og dertil kommer udgifter til aflæsning og regnskab. I en gammel klassisk københavnerejendom med sammenlagte lejligheder, hvor der skal bruges 5-7 målere i hver lejlighed, kan installationen nemt blive så dyr, at målerne ikke kan tjene sig hjem. Men i andre, ældre ejendomme kan billedet godt være et andet.

Individuelle vandmålere giver store vandbesparelser

Boligforeninger, der får monteret individuelle vandmålere, sænker deres årlige vandforbrug med 20-25 % i gennemsnit.  Jo højere vandforbruget er før målerne sættes op, jo større er effekten. Storforbrugende boligforeninger sænker vandforbruget med 30-40 %, foreninger med et ’normalt’ forbrug sparer noget mindre, omkring 10 %. Det gode er, at faldet i vandforbruget er permanent. Det største fald sker året efter, at målerne sættes op, altså når beboerne får den første vandregning baseret på deres egne målere. Derefter falder forbruget i yderligere et par år, hvorefter det stagnerer på et lavere niveau.

Hvornår er individuelle vandmålere en god idé?

Individuelle vandmålere kan som regel tjene sig hjem, trods udskiftninger og udgifter til aflæsning, i ejendomme hvor døgnforbruget pr. beboer er større end130 liter.

Det kan stort set altid betale sig at installere vandmålere, hvis man kan nøjes med 2 målere pr. lejlighed, dvs. hvor vandet fordeles fra stigestrenge på bagtrappen.

Det kan altid betale sig at montere vandmålere, når man alligevel skifter stigestrenge, og da er det i øvrigt lovkrav at der som minimum forberedes til målere.

Men individuelle vandmålere handler om andet end penge. Det handler også om retfærdighed, og kan ses som en investering i fred og ro. Målerne kan én gang for alle lukke alle diskussioner om fordelingsregnskabet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

10 kommentarer

Johnny Hansen

Jeg skal have monteret vandmåler i mit sommerhus beliggende Strandkrogvejen 48, Aargab, 6960 Hvide Sande.

Nynne Pihl Groth

Hej Johnny

Tak for din kommentar. Vi vil meget gerne hjælpe dig videre med uforpligtende tilbud montering af vandmåler. Du skal blot indsende din forespørgsel her: https://energihjem.dk/tilbud/

Så tager vores gode serviceafdeling hånd om opgaven.

/Nynne – Energihjem.dk

Hej,

I denne artikel står der, at man skalinstallere 5-7 vandmålere pr. Lejlighed.
I skriv dog også, at man kan nøjes med 2 vandmålere pr. Lejlighed, hvor vandet for fordeles på sidestrengene på bagtrappen.

Hvis man nøjes med sidstnævnte, hvad er det så bliver målt?
Og er det forsvarligt, at nøjes med 2 vandmålere og kan man argumentere for det, hvis vi i en andelsforening, skal gå væk fra princippet om, at betale vandforbruget over et fordelingsregnskab?

Nynne Pihl Groth

Hej Sune

Tak for din kommentar. Jeg kan se, at artiklen her er tilbage fra 2012. Fra den 31.12.2016 skal der i alle flerbrugerejendomme installeres individuelle målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Jeg vil anbefale, at du kontakter en fagmand, der kan rådgive i det korrekte valg af vandmåler til jeres behov. Det kan være et autoriseret VVS-firma eller en administrator, hvis I har en i andelsboligforeningen. På vores søsterportal Andelsportal.dk har vi skrevet mere om vandmålerkravene i andelsboligforeninger: https://www.andelsportal.dk/nyheder/varmtvandsmaalere/

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 10 kommentarer

Vis flere kommentarer