Fejl i varmechecks koster statskassen 83 mio. kr.

En beregningsfejl er skyld i, at knap 14.000 husstande fik udbetalt en varmecheck i 2022, skønt de ikke var berettiget til den. Fejlen kan potentielt koste statskassen 83 millioner kroner og forsinke en ny ansøgningsproces. Det oplyser Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur meddelte i en pressemeddelelse d. 22.05.23, at en beregningsfejl er årsagen til, at 13.800 husstande fejlagtigt fik en varmecheck. De mange husstande skal ikke betale varmechecken tilbage, da der er tale om en myndighedsfejl.

Varmechecken er en økonomisk håndsrækning til husstande, der tjener mindre end 650.000 kr. årligt efter arbejdsmarkedsbidrag. Det er Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur der sammen står for varmechecken: Energistyrelsen for den lovmæssige del og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for datasammenkørslen til automatisk udsøgning (automatisk søgen efter husstande, der opfylder de krav, der er for at få varmechecken) og udbetaling af varmechecken.

“Vi er rigtig ærgerlige over den fejl, vi har identificeret” – Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Beregningsfejl er synderen

Det er husstandsindkomsten, der afgør om husstanden er berettiget til varmechecken eller ej. Ifølge varmecheckloven opgøres den som summen af husstandens medlemmers personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.

Fejlen ligger imidlertid i, at hustandstandsindkomsten blev opgjort som summen af husstandens medlemmers personlige indkomst med tillæg af positiv og negativ nettokapitalindkomst.

Og fejlen er altså skyld i, at der tikkede en varmecheck ind til 13.800 husstande, som samlet set har en indkomst på plus 650.000 kr. En fejl til 83 millioner kroner.

Anden fejl i udbetaling inden for kort tid

Fejlen er ikke den første af sin slags. I februar i år oplyste Energistyrelsen, at en oplysningsfejl i BBR har ført til at op mod 10.600 husstande fik udbetalt en varmecheck på 6.000 kr. – en fejl der betød, at 60 mio. kroner fejlagtigt blev udbetalt.

Også her skulle boligejere, der fejlagtigt fik udbetalt varmechecken, ikke tilbagebetale den, men de fik alligevel muligheden herfor. Energistyrelsen brugte nemlig energi og tid på at opsætte et tilbagebetalingssystem. Via Ritzau oplyser Energistyrelsen, at kun to husstande siden midt april har tilbagebetalt pengene. Det vil altså sige, at af de 60 millioner kroner, der fejlagtigt blev uddelt, er 12.000 kroner vendt retur.

Flere missede beregningsfejlen

Ikke kun Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur missede fejlen, for forud for udbetalingen, der er sket automatisk, fik de to styrelser revisionsfirmaet Deloitte til at gennemgå dokumentationen for implementeringen. Og også Deloitte missede, at der var uoverensstemmelse mellem varmecheckloven og beregningsmetoden.

” Vi har haft stor opmærksomhed på at sikre den rette datahåndtering og har foruden vores egen gennemgang haft Deloitte til at gennemgå metoden til udsøgning af data,” udtaler direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw.

Supplerende ansøgningsrunde forsinkes

Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur arbejder på en løsning, men det forsinker udbetalingen af den supplerende ansøgningsrunde, som blev sat i gang, da visse husstande ikke automatisk fik udbetalt en varmecheck i 2022 – som følge af en anden datafejl.

“Fejlen har ikke haft konsekvens for de personer som i ansøgningsportalen har fået oplyst, at husstandens samlede årsindkomst i 2020 var over 650.000 kr. Fejlen kan dog have haft betydning for de personer, hvis indkomst er oplyst til at ligge under 650.000, da evt. negativ kapitalindkomst fejlagtigt er modregnet i den personlige indkomst,” lyder det fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen oplyser, at udbetalingen af den supplerende ansøgningsrunde starter engang i juni måned.

Rigsrevisionen er orienteret om hændelsen, da Rigsrevisionen allerede arbejder på en beretning om varmechecken.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *