Eksperternes råd til det bæredygtige valg

Hvad betyder valget af materialer egentligt for resultatet af energirenoveringen? Og er der nogle bæredygtige valg, som flere boligejere overser? Vi spørger et udpluk af vores dygtige branchepartnere om deres bedste råd til en bæredygtig løsning i netop deres fag. Hør svaret fra isolatøren, solcellefirmaet, varmepumpemontøren, energikonsulenten, vindueseksperten og ventilationsmanden her.

Solcellefirmaet


Bæredygtighed kan være svær at gennemskue

Når det kommer til materialers betydning for resultatet af energirenoveringen, så kan det variere fra branche til branche. I solcellefaget handler det ikke kun om selve løsningen, men også producentens tilgang til bæredygtighed.

Tobias Nielsen
Viasol A/S

“Det handler jo i høj grad om, at materialerne skal være levedygtige og ikke skal udskiftes i længst tid muligt. Men det er mindst lige så vigtigt for det samlede grønne regnestykke, at producenterne, hvorfra materialerne kommer, også driver en bæredygtig forretning. Dette gælder især ved selve produktionen, men i høj grad også logistikken og transporten,” forklarer Tobias Nielsen fra Viasol A/S. For når kunder køber et produkt, som på papiret et bæredygtigt – såsom solceller – så fjerner det nogle gange fokus fra, hvad den samlede CO2 reduktion/besparelse bliver.

Solcelleløsninger kommer i mange former. Det er derfor vigtigt at tænke levetid og garanti ind i dit valg.

“Udover det samlede CO2-aftryk, så er garantierne på produkterne også et bærende element i forhold til bæredygtighed, som man skal forholde sig til. For hvis et solcellepanel, inverter eller batteribank har dobbelt så lang garanti, som et konkurrerende produkt, så er det ofte også grundlag for, at det holder længere og præsterer bedre undervejs – altså er mere bæredygtigt i alle aspekter. Vores solcellepaneler har f.eks. 25 års total garanti, fremfor markedsgennemsnittet hvor man får 10 til 12 års produktgaranti,” slutter solcelleeksperten.

Isolatøren


Tænk over materialets CO2-fodaftryk

Det er faktisk meget enkelt, hvis du spørger NVIRO A/S. Du kan gøre isoleringsopgaven endnu mere bæredygtig ved at vælge et isoleringsmateriale med så lavt et CO2-fodatryk som muligt.

Rikke Henningsen Herrguth
Kommunikationsansvarlig hos NVIRO A/S

Papiruld - Rikke Henningsen Herrguth

“Der er stor forskel på, hvor stort CO2-fodaftryk forskellige isoleringsmaterialer efterlader. Der bruges eksempelvis ikke meget energi, når man producerer Papiruld, fordi det fremstilles af overskudsaviser, der kværnes til granulat,” siger Rikke Henningsen Herrguth, kommunikationsansvarlig hos NVIRO A/S. Samtidig præsenterer hun en god oversigt, hvor du kan se det typiske CO2-aftryk på materialet, du ønsker til din energibesparende isoleringsopgave.

Papiruld - isolering

Begrebet CO2-fodaftryk bruges til at kvantificere en aktivets indvirkning på klimaforandringerne. Her tænker man på den energi med videre, der bruges til maskiner og strøm, når man eksempelvis producerer et byggemateriale.

Tager man et typisk parcelhus på 120 m2, der isoleres med 200 mm isolering, kan man se udledningen af CO2 fordelt på isoleringsmaterialer her:

  • Stenuld udleder 7.040 kg CO2 *
  • Glasuld udleder 2.160 kg CO2 *
  • Papiruld udleder 620 kg CO2 *

* Tal hentet fra materialepyramiden.dk

Energikonsulenten


Det handler også om at spare energi i dagligdagen

I forbindelse med energimærkningsrapporter er det som sådan ikke materialernes bæredygtighed, der har stor betydning. Det er nemlig mere i tilstandsrapporten, at der kigges mere på byggematerialers stand og alder. Det betyder dog langt fra, at energikonsulenterne fra KNN Energirådgivning ikke har gode råd til det bæredygtige valg.

Niclas Rieper
Energirådgiver og medejer af KNN Energirådgivning ApS

“Vi har selvfølgelig øje for forbedringer, både ift. energioptimeringer, men også i forhold til udskiftning af klimaskærmen. Der kan eksempelvis forekomme punkterede vinduer eller vinduer med de gammeldags 1-lags glas eller 2-lags termoruder, som med fordel kan udskiftes,” siger Niclas Rieper, energirådgiver og medejer af KNN Energirådgivning. Generelt hænger bæredygtighed nemlig tæt sammen med materialers levetid og regnes i energimærkningens regi i følgende intervaller. (Se listen nedenfor.)

“En energimærkningsrapport er normalt kun ’om’ huset og ikke ’om anvendelsen’ af huset. Der er derfor mange standardiserede udregninger, da alle huse skal kunne sammenlignes på energiskalaen A, B, C og så videre. Men hos KNN Energirådgivning forsøger vi at supplere med en gennemgang af, hvordan kunden selv kan spare på energi i dagligdagen ved at ændre behov og anvendelse af huset. Her er der nemlig et stort bæredygtigt potentiale,” slutter energikonsulenten.

Niclas Rieper, Energirådgiver og medejer af KNN Energirådgivning

Den forventede levetid for besparelsesforslaget

  • Efterisolering af bygningsdele: 40 år
  • Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer: 30 år
  • Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler: 30 år
  • Varmeproducerede anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg: 20 år
  • Belysningsarmaturer: 15 år
  • Automatik til varme og klimaanlæg: 15 år
  • Fugetætningsarbejde: 10 år

Kilde: Håndbogen for energikonsulenter 2021

Varmepumpe-eksperten


En korrekt dimensionering er vigtig

Bæredygtige valg kommer i mange former, når boligen skal renoveres. Et af de vigtige valg, når man ønsker at energiforbedre, er at kigge på ens varmekilde, hvor der er store besparelser og energiforbedringer at hente. Nogle husejere glemmer dog, at det ikke bare handler om at få en ‘ny’ grønnere varmekilde, men at det derimod handler om, at få den ‘nye rigtige’ varmekilde.

varmepumpe

“Flere interesserede varmepumpe-købere tænker ikke over, hvor vigtig den rette dimensionering af et nyt varmepumpeanlæg er. Med en korrekt dimensionering sikrer du nemlig, at varmepumpen passer til boligen, så du ikke fejlbruger pumpen og dermed øger forbruget. Det handler jo om at spare ved at dimensionere efter det rigtige varmebehov,” fortæller Peter F. Knudsen, direktør hos varmepumpevirksomheden Gidex.

“Man kan lidt se det som en lille bil, der kører i 1. gear med 100 km/t ud ad motorvejen – den vil med det krav ikke holde længe. Ligeledes gælder det med varmpumper, der ikke er korrekt dimensioneret. Derfor tilbyder vi gratis vejledning i forhold til dimensionering, da en varmepumpe, der holder længere, også er det mest bæredygtige valg,”

Peter F. Knudsen, direktør hos varmepump

Brug en ansvarlig leverandør

En anden måde, hvorpå du som boligejer kan påvirke bæredygtighed i byggeriet, er ved at stille krav til, at den leverandør du bruger opfylder miljøkravene efter gældende love og regler.

“Når olie- eller gasfyret skal udskiftes med en luft-vand varmepumpe, er det vigtigt, at man bruger et certificeret miljøfirma, der kan afskaffe materialerne korrekt. Det samarbejder vi altid med hos Gidex,” siger Peter F. Knudsen.

Han uddyber, at en anden ordning, du som boligejer kan kigge efter, er elretur-ordningen. Her har importører og producenter af el-produkter ansvar for at genbruge, genanvende eller bortskaffe elektronikaffald miljøansvarligt.

vind

Vinduesnørden


Produktion af materialer og økonomien skal i højsædet

Når vi snakker bæredygtighed i forhold til vinduer, så handler det overordnet set om to parametre: Produktionen af materialer, og økonomien i at udskifte vinduerne. Det gør Byens Vinduer ApS os klogere på her.

Rune Jespersen
Indehaver af Byens Vinduer ApS

“Ser vi på første del, handler det meget om, hvorvidt man kan genanvende produkterne, når de skal pilles ud igen. Det kan man godt skele til i sit vinduesvalg – er alurammen eksempelvis klikket på, så det kan skilles fra, når træet skal genanvendes. Eller er den integreret i konstruktionen og dermed ikke kan frasorteres ved endt levetid. Det er også noget, som producenterne er begyndt at tænke over – og naturligvis vinduesnørder som os,” siger Rune Jespersen fra Byens Vinduer ApS.

Energidelen kan variere

Økonomien og energiforbruget spiller dog også ind, da der kan være forskel på energidelen fra vinduesproducent til vinduesproducent.

“Nogle vinduesproducenter har meget fokus på at lukke meget dagslys og varme ind igennem elementerne. Det skyldes, at udregningen af energimærket på et vindue vægter den faktor, der hedder ‘gratis varme’ højt. Det betyder, at du faktisk kan tage et vindue, der isolerer ‘dårligt’, men tilfører huset meget gratis varme gennem lysindfaldet, og så rangeres den højere i forhold til et mere energirigtigt vindue. Giver et vindue meget ‘gratis varme’ skal man have in mente, at dette også gælder i sommerperioden, hvor man i forhold til indeklima måske ikke ønsker den ekstra varme i boligen. Her er varmeskærmning et godt alternativ,” forklarer vindueseksperten Rune Jespersen.

Det er derfor vigtigt, at man kigger på de forskellige værdier og ikke kun mærkningen, når man vælger vinduesleverandør. Da lysindfaldet naturligvis er påvirket af vinduets placering, lyder anbefalingen, at man tager dialogen med vindueseksperten og laver disse beregninger fra hus til hus.

Ventilationsmanden


Mange glemmer ventilationen, siger eksperten

“Når man renoverer gamle parcelhuse, så tænker man energikravene ind, men man glemmer ofte at tænke på ventilationen – og det kan få konsekvenser for holdbarheden i konstruktionerne – og dermed det bæredygtige valg. En bolig uden god ventilation er nemlig som en bolig, der har en plastikpose trukket ned over sig – altså ikke sund,” siger Jørgen Skjøt Kokholm, indehaver af Gørding Ventilationsmontage ApS.

Jørgen Skjøt Kokholm
Indehaver af Gørding Ventilationsmontage ApS

Faktisk er omkring 70 procent af de opgaver, som firmaet rykker ud på hos parcelhusejere, der har renoveret boligen, men ikke tænkt ventilation ind, hvilket resulterer i, at der fysisk siver vand ned af vinduerne. Og det nedbryder konstruktionerne, hvis man ikke gør noget ved det og får installeret ventilation.

“Når man tænker boligventilation, bør du overveje genvindingsanlæg. Her genbruger du nemlig op til 96 procent af boligens varme, hvilket ikke kun er bæredygtigt men også ses på energiregningen,” slutter Jørgen Skjøt Kokholm.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *