Vandevangelist: Hvornår snakker vi om det store vandproblem?

Rapporter om vandmængder tegner opsigtsvækkende tendenser i forhold til fremtidens vandressourcer. I Danmark er vandforbrug et emne med lille opmærksomhed på trods af, at afgifterne er større end nogensinde og varierer fra kommune til kommune. Med hjælp fra vores brancheekspert Orbital Systems dykker vi ned i de vigtige tal og tendenser i den danske vandsektor og giver samtidig gode råd til vandbesparelser i husstanden.

I 2030 er 40 procent af de vesteuropæiske lande uden rent vand. Det er en af de øjenåbnende konklusioner i UNESCO’s World Water Report 2022. Vandforbrug og -ressourcer skal gentænkes, men tavsheden om problematikken er alt for stor. Sådan lyder det fra en ekspert i branchen, som savner større fokus på fremtidens vandproblemer i Danmark.

”Når vi kigger på energiforbedringer og energimærkning, så forholder vi os til, hvordan man varmer boligen op og dermed sænker energiforbruget, men vandet er der ingen opfølgning med. Det er på trods af, at energiforbrug og vand hænger tæt sammen. Vi kan skabe flere og bedre energikilder, men vi kan altså ikke skabe mere vand. Derfor har vi et seriøst problem.”

– Jesper Gadegaard fra firmaet Orbital Systems.

Du betaler mere for vand på Ærø end i København

Prisen på vand har været mere eller mindre fast siden 2007, men det har afgifterne ikke. Derfor kan man heller ikke sige, at prisen på vand er den samme som for år tilbage.

”Prisen på vand finansieres 100 procent gennem brugerbetaling. Lige nu skylder vi omkring 35 mia. kroner i vandsektoren, ifølge rapporten ‘Vand i tal fra DANVA‘, og vi frygter, at den ekstraregning ender hos forbrugeren. Der er allerede en stor skævvridning i forhold til, hvor meget man betaler for vand fra kommune til kommune,” forklarer Jesper Gadegaard og uddyber:

”Prisen på vand i Danmark er meget svingende. Billigst er den i København med omkring 40 kr. pr. m3, mens den på Ærø koster over 100 kr. pr. M3, hvor vandet er koldt.”

Fordeling af prisen på vand

En gennemsnitlig husstands vandforbrug 2007-2020. Opgjort i drikkevand, spildevand og afgifter af moms. Kr./M3 (2020 priser)

KIlde: Vand i tal, DANVA

Hvem fastsætter prisen på vand?

Der er fastsat klare regler for, hvad man må tage i betaling for vand hos forbrugeren. FN har fastsat, at man maksimalt må tage 3 procent af den gennemsnitlige indkomst som afgift på vand. I Danmark har vi valgt at sætte taksten til 1,3 procent, men det betyder også, at vi ikke har råd til at afvikle gælden i vandsektoren.

”Ifølge rapporten fra DANVA vokser gælden med cirka 3 milliarder kroner om året. Skal vi stoppe denne udvikling, skal alle 2,7 millioner hustande betale 1.000 kroner mere om året. Skal vi nedbringe gælden, der nu har bygget sig op over ti år, så er vi nødt til at betale 2.000 kroner pr. hustand.”

– Jesper Gadegaard fra firmaet Orbital Systems.

Restgælden på lån til vandsektoren jf. selskabernes årsregnskaber:

KIlde: Vand i tal, DANVA

Hvorfor skylder vi så mange penge i vandsektoren?

På de danske vandværker arbejder vi for at have det bedste drikkevand i verden, men vi drikker kun 1 liter af det vand, vi bruger. I alt bruger vi 100-110 liter vand pr. dansker i døgnet, så mængden vi drikker, udgør kun en lille del af forbruget.

”Oplever vi, at en vandforsyning er forurenet med pesticider, så lukker vi for den, men det betyder også, at man ikke har råd til at holde renoveringerne kørende. Omkring 300 vandboringer lukkes om året. Derfor må vi optage lån som stat, og her er der intet loft for, hvad vi må låne. Vi bruger altså mere vand, end vi har råd til, og derfor skal forbrugsmønstret ændres, hvis vi skal dette til livs,” siger Jesper Gadegaard.

Lige nu er gælden i vandsektoren større end beløbet, vi skylder på Storebæltsbroen. Fremtidens prisstigninger som konsekvens af afgifter er derfor uvisse.

Ud fra Danva’s rapport: “Vand i tal 2020″ er følgende udregnet:

Danskernes vandforbrug

Gennemsnitlig vandpris baseret på forbrug, 2020. Kr./M3.

 • Enlig: Bruger 50 M3 vand/år til prisen 81,32 kr./M3 = ca. 4.066 kr./år
 • Gns. familie (2,14 person): Bruger 81,21 M3 vand/år til prisen 72, 35 kr./M3 = ca. 5.876 kr./år
 • Familie med 3 børn: Bruger 170 M3/år til prisen 64,84 kr./m3 = ca. 11.022 kr./år

Simpelt gennemsnit baseret på 215 drikkevandsselskaber og 98 spildevandsselskaber. Priser er inkl. moms og afgifter.

Hvordan sparer vi på vandforbruget?

På Energihjem.dk har vi lavet en dybdegående guide om vandbesparelser, men generelt kan du tage afsæt i disse gode råd:

 1. Udskift nuværende installationer til mere vandbesparende installationer
 2. Sænk vandforbruget i dagligdagen

Lad os se nærmere på de tre løsninger her.

Råd 1: Optimér installationerne

“Når det kommer til vandbesparelser, er der flere steder, man kan sætte ind. Hvorfor bruger man eksempelvis ikke regnvand til at skylle toiletterne?,” siger Jesper Gadegaard, som arbejder hos Orbital Systems, der har valgt at starte med bruseren, da det er her, at vandforbruget er størst.

Orbital Systems har specialiseret sig i cirkulære brusesystem, hvor vandet genbruges, filtreres og renses gennem et UV-lys, før det genbruges. På den måde fjernes 90 procent af spildet.

Billedet viser tallene for Sverige, hvor forskellen er, at vi i Danmark udleder 110 liter pr. person/dag. Så vi er allerede på rette vej.

Kilde: Orbital Systems Vision

“Vi håber, at danskerne generelt tænker vandinstallationer som noget, der med fordel kan optimeres. Alle var hurtige til at tage sparepæren til sig, da man fik den samme mængde lys uden den samme mængde forbrug. Selvfølgelig skal kravene være det samme til eksempelvis bruseren.”

– Jesper Gadegaard fra firmaet Orbital Systems.

Råd 2: Syv gode råd til at sænke vandforbruget:

 1. Luk for vandet og brug en balje, når du vasker op
 2. Fyld opvaskemaskinen helt op hver gang
 3. Tag brusebad i stedet for karbad, da et brusebad forbruger cirka 30 liter vand og et karbad 180 liter
 4. Haveejere bør vande om aftenen, da fordampningen er mindre
 5. Haveejere bør opsamle regnvand til havevanding
 6. Overvej en mere klimavenlig opvarmning af vandet såsom solanlæg eller varmepumpe
 7. Energioptimér rørinstallationerne, så varmetabet mindskes, når vandet skal opvarmes

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarHans Ulrik Balslev

Ved brusebadning kan der spares en del vand ved at lukke/skrue ned for vandmængden medens man sæber sig ind.

AvatarMaria Carlsen

Hej Hans Ulrik,
Mange tak for dit gode tip 🙂

Viser 0 af 2 kommentarer