Danmarks energiforbrug i 2014 bliver det laveste i 42 år

En ny analyse fra Dansk Energi konkluderer, at det danske energiforbrug for hele sidste år med stor sandsynlighed vil være nede på det samme niveau, som forbruget var i 1972.

Chefkonsulent i Dansk Energi, Rasmus Tengvad, har med tal fra Energistyrelsen udarbejdet en analyse, hvor det fremgår, at de første ni måneder af 2014 var faldende. Tendensen peger på, at det sidste kvartal af 2014 også havde et lavere energiforbrug og holder denne prognose stik, så er det danske energiforbrug helt nede og ramme niveauet fra 1972.

En ny analyse fra Dansk Energi konkluderer, at det danske energiforbrug for hele sidste år med stor sandsynlighed vil være nede på det samme niveau, som forbruget var i 1972.

Det danske energiforbrug toppede i 2007, og siden da har kurven over energiforbruget i Danmark været nedagående. Alene i 2013 faldt det danske energiforbrug med 2,4 procent og her nåede man det laveste niveau siden begyndelsen af 1980’erne.

Faldet skyldes mildt vintervejr og blæst

En af årsagerne til, at det danske energiforbrug har været så lavt i 2014 kan blandt andet forklares med, at det har været lunere i de kolde måneder. Af en rapport fra Teknologisk Institut fremgår det, at de danske boligejere kommer til at til at spare hver femte krone på deres varmeregning for 2014, når man sammenligner med året før.

Samtidig har vindproduktionen også spillet ind. I 2014 udgjorde vindkraften hele 39 procent af det samlede danske elforbrug, hvilket også er rekord.

Energieffektiv dansk industri

Siden det danske energiforbrug toppede i 2007, er Danmarks energiforbrug faldet med 17 procent. Samtidig har produktionserhvervene været den sektor, der har stået for den største energibesparelse. Her er energiforbruget faldet med 41 procent, mens husholdninger og transport har sparet 20 procent på energien. Faldet er sket samtidig med at bruttonationalproduktet kun reduceret en lille smule og nu igen ligger stabilt. Denne udvikling vidner ifølge Dansk Energi om, at den danske industri bliver mere energieffektiv, da den producerer det samme eller mere, men med det samme energiforbrug.

Spareindsats er succes

Ifølge Dansk Energi kommer succesen først og fremmest fra en generel opmærksomhed på energibesparelser, er medvirkende til at energiforbruget falder. Dernæst kan forklaringen findes i energiselskabernes spareindsats. Energiselskaberne er forpligtet til at medvirke til at der findes energibesparelser i både det offentlige og private, erhverv, såvel som boligbyggeri. I 2012 fandt energiselskaberne besparelser der svarer til 68 procent af det samlede fald i industriens energiforbrug for en firårig periode.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *