Alt om klimatopmødet – Næsten

Her kan du finde svar på en lang række spørgsmål om klimakonferencen i København. Desuden kan du selv tilføje kommentarer, hvis du mener, der er oplysninger, der bør komme med i oversigten.

Her kan du finde svar på en masse grundlæggende spørgsmål i forbindelse med klimatopmødet COP15 i København. Informationerne er lavet med udgangspunkt i klimatopmødets egen hjemmeside.

Hvis du har flere nyttige informationer, så skriv dem gerne i kommentarfeltet under artiklen, så de kan komme andre læsere til gode.

Få masser af nyheder om COP15 via Twitter hér.

Hvad er en COP?

COP står for conference of parties, hvilket bedst kan oversættes til partskonference. Det er det øverste organ for FN’s Klimakonvention og består af miljøministre. De mødes en gang årligt for at drøfte klimakonventionens udvikling. Tallet 15 er fordi, det er conference of parties nummer 15. Der bliver afholdt en klimakonference hvert år.

Hvem deltager?

Der er i alt 193 lande repræsenteret ved COP15 i København. Det er ministre og embedsmænd, der primært repræsenterer landene. Derudover er der cirka 5000 pressefolk og et hav af organisationer, der også har fundet vej til topmødet i Bella Center.

Hvor længe varer konferencen?

Den startede mandag den 7. december og strækker sig til og med den 18. december.

Hvad vil landene gerne opnå?

Forhåbentlig vil alle de deltagende lande gerne finde frem til en fælles aftale, hvor hvert land binder sig til at reducere deres CO2-udledning med en vis procentdel. Aftalen skal være bindende og skal gælde fra 2012.

Hvad er Danmarks rolle?

Danmark er vært for konferencen, og i den forbindelse skal Danmark naturligvis skaffe lokaler til topmødet, som foregår i Bella Center. Derudover skal den danske delegation stå for udarbejdelsen af en tekst til klimaaftalen ligesom de skal agere mæglere for de andre parter i forhandlingerne.

Hvilke danske ministerier er med?

Statsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Klima- og Energiministeriet, Transportministeriet og Miljøministeriet.

Hvad er CO2?

CO2 kaldes med et mere almindeligt ord for kuldioxid. Det er en luftart, der dannes, når man afbrænder organisk materiale som for eksempel kul, olie og gas.

Hvordan kan jeg nedbringe min CO2-udledning?

Du kan gøre mange ting. Spare på strømmen, spare på vandet, undgå at flyve og spise mindre kød er nogle af dine muligheder. Det er også en god idé at energirenovere din bolig, hvilket du kan læse meget mere om under vores tips og råd.

Hvad er den globale opvarmning?

Den globale opvarmning betyder, at gennemsnitstemperaturen her på jorden stiger. Der har været flere stigningsperioder igennem tiderne, men faktisk faldt gennemsnitstemperaturen i perioden fra 1930 til 1970. Siden 1970 har temperaturen dog igen været stigende.

Stigningen betyder blandt andet, at indlandsisen på Grønland smelter, hvilket medfører globale stigende vandstande, som kan oversvømme lavt liggende øer og områder. Generelt giver den globale opvarmning mere ekstreme vejrforhold kloden over.

Kilde: da.cop15.dk

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 kommentarer

AvatarFlemming Priem

Klimatopmødet havde en underforstået dagsorden, der drejede sig om drivhusgasser, specielt CO2. Ifølge denne dagsorden udelukkede man den danske fysiker Henrik Svensmarks årelange og veldokumenterede arbejde med studiet af kosmisk stråling, solens magnetisme og skydannelsen som en afgørende faktor for klimaændringer.
Det var en stor skændsel, der satte hele klimaforskningen i et ubehageligt lys, der ikke taler naturvidenskaben til fordel.
Alle aspekter, der er naturvidenskabeligt funderede, må kunne diakuteres mellem fagfolk,
Skam jer I forstenede klimafolk!

Viser 0 af 1 kommentarer