Afskaffelse af PSO-afgift pauses

Regeringen har aflyst forhandlingsmøde om afskaffelse af PSO-afgift, der altså udskydes.

Danmarks grønne omstilling skal fremover helst finansieres på andre måder end via den omdiskuterede PSO-afgift. Men afgiftens afskaffelse pauses midlertidigt – de mulige alternativer skal gennemtænkes, lyder det efter aflyst møde.

Politikerne kan ikke blive enige om, hvorfra pengene til fremtidig grøn omstilling skal komme fra, hvis afgiften sløjfes. Regeringen foreslår blandt andet at hæve bundskatten, men Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er imod løsningen.

Baggrund for at afskaffe PSO-afgift

Baggrunden for afskaffelsen er blandt andet det konkurrenceforvridende element, EU mener, afgiften rummer. Derfor er Danmark pålagt at afskaffe afgiften inden starten af 2017. Samtidigt får omkostninger og ineffektivitet regeringen til at se et behov for alternativer. Det fortæller skatteminister Karsten Lauritzen til Berlingske.

Om PSO-afgiften
PSO står for Public Service Obligation – altså er det en offentlig serviceforpligtelse. Afgiften er en af hjørnestenene i finansieringen af den grønne omstilling af dansk energiforsyning og betales af borgere og virksomheder via elregningen. Indtægterne bruges til at støtte vedvarende energi som fx vindmøller, og afgiften fungerer ved, at PSO-afgiften stiger én øre, så snart el-prisen falder med to øre. Stiger el-prisen omvendt, falder PSO-bidraget.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *