Efteråret er begyndt: 5 gode råd til, hvordan man forbereder boligen

Efteråret har officielt været i gang siden den 1. september. Og selv om temperaturerne stadigvæk er lune, ligger efteråret og derefter vinteren og venter lige om hjørnet. Dette betyder som bekendt, at bladene falder af træerne, og at fyringssæsonen snart begynder for alvor. Men hvad bør man som boligejer være opmærksom på rent energimæssigt? Og hvordan forbereder man huset på den kolde tid? Læs mere her og få 5 råd til, hvordan boligen forberedes til efteråret og vinteren.

1) Termografér huset

Sidst på efteråret, hvor kulden for alvor sætter ind, er et rigtigt godt tidspunkt at termografere boligen. Her har man ofte tændt for varmen indendørs, og det er derfor nemt at finde ud af, hvor i boligen varmen siver ud.

En termografering gøres med et termografikamera og bliver typisk udført af en fagmand. Vedkommende vil ’fotografere’ huset udefra fra alle sider, og dermed være i stand til at diagnosticere husets kuldebroer.

Dermed får man det fulde overblik over, hvor man bør sætte ind med en efterisolering – noget, der virkelig kan spare en for penge på de fremtidige varmeregninger.

2) Hold øje med nedfaldne blade

Efteråret er lig med blade, der falder af træerne, hvilket kan være med til at give naturen et smukt orange skær. For boligen kan de nedfaldne blade dog medføre nogle udfordringer, hvis man ikke er opmærksom på dem. Har man fx solceller på taget, kan de nedfaldne blade lægge sig oven på solcellerne. Gør de det, blokeres der for solens stråler, og solcellerne kan ikke producere strøm effektivt. Derfor er det en rigtig god ide at holde øje med, om solcellerne er dækket til, og hvis de er, bør man feje bladene ned hurtigst muligt.


Ligeledes kan man risikere, at de nedfaldne blade ender i husets tagrender. Her kan bladene blokere renderne, så vandet ikke kan løbe ned fra taget, hvilket i værste fald kan føre til fugtskader. Derfor er det vigtigt, at man sørger for at holde tagrenderne fri for blade, så vandet kan løbe fra. Når det bliver rigtig koldt, kan blokerede tagrender desuden føre til, at der dannes istapper. Disse istapper kan ende med at blive livsfarlige, hvis folk går rundt nedenunder dem.

3) Luft ordentligt ud

Hvis man bor i et ’tæt’ velisoleret hus, er det vigtigt, at man husker at lufte ud i de kolde måneder. Man kan argumentere for, at udluftningen sker lidt mere af sig selv i utætte boliger, men de har så til gengæld særdeles mange andre ulemper. I et velisoleret hus, kan det føre til et dårligt indeklima, hvis der ikke luftes nok ud, fordi luften ikke bliver udskiftet.

Ligeledes kan der ophobes fugt i luften, og det kan lede til blandt andet skimmelsvamp i huset. Derfor er det rigtigt vigtigt med udluftning, uanset hvor koldt det er udenfor.

For at det ikke skal gå alt for meget ud over varmeregningen, er det dog en god idé at lufte ud i kort tid, men for fuld styrke. Det vil sige, at man åbner vinduer eller døre i flere rum og gerne skaber en form for gennemtræk, hvis muligt. Dette giver luften bedst mulighed for at blive udskiftet og cirkulere. Det anbefales, at man lufter ud 3 gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen.

4) Tjek tætningslisterne ved døre og vinduer

Efteråret er generelt en blæsende årstid. Dette giver god mulighed for på simpel vis at teste husets vinduer- og døres tætningslister. Hvis man en blæsende dag sætter hånden ned til listerne, kan man mærke om, der blæser kold luft ind. En anden test man kan lave er at prøve, om man kan skubbe et stykke papir igennem vinduet ved listerne.

Hvis man kan det, slutter listerne ikke ordentligt tæt, og er dermed årsag til at varmen siver ud. Ofte er det ikke et stort projekt at skifte tætningslisterne, men ikke i alle tilfælde er det tilstrækkeligt. Er vinduerne ikke isolerede ordentligt, og er dørene gamle og udslidte vil nye tætningslister ikke udrette mirakler.

Her kan det være en god idé at overveje at udskifte vinduer eller døre. Det er naturligvis en væsentligt større renovering, og selvsagt dyrere end at skifte listerne. Men i længden kan det omvendt også blive rigtig dyrt på varmeregningen, hvis man lader stå til, og bliver ved med at fyre for de fugle, der for længst er fløjet sydpå.

5) Udnyt radiatorerne optimalt

I mange hjem er radiatorerne næsten i brug uafbrudt i de kolde måneder. Dette udgør en stor del af hjemmets samlede varmeregning, og derfor er det en rigtig god idé at udnytte husets radiatorer bedst muligt. Det er fx billigere at have alle huset radiatorer tændt på den samme temperatur, fremfor kun at have enkelte radiatorer tændt i de rum man bruger mest.

Det er blandt andet, fordi, at varmen fra disse radiatorer siver ud i de øvrige rum, der ikke opvarmes, og man sætter derfor enkelte radiatorer på overarbejde, når man kun opvarmer i nogle af rummene.

Det er ligeledes en god idé, at man ikke placerer møbler foran radiatorerne, da møblerne forhindrer varmen i at komme ud i boligen. Dermed vil man være nødt til at skrue højere op for varmen for at få samme temperatur, i forhold til hvis der ikke står møbler foran radiatoren

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *