Ny aftale skal fremme energibesparelser i private lejeboliger

En ny aftale indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti skal gøre det lettere for private udlejere at energirenovere deres lejeboliger. Med aftalen har man ønsket at finde en løsning, der skal give et større økonomisk incitament til private udlejere, som ønsker at påbegynde energirenoveringer af deres lejeboliger.

Store muligheder for energiforbedringer

Energirenoveringer er både økonomisk og miljømæssigt fordelagtige, men bliver alligevel foretaget i et beskedent omfang i de private udlejningsboliger.

Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgør den private udlejningssektor næsten 20 procent af den samlede boligbestand. Omkring 80 procent af de private udlejningsbygninger blev bygget før man i bygningsreglementet begyndte at stille krav til energistandarden i nybyggeri. Af denne årsag er der et stort potentiale for energiforbedringer på området.

Tidligere har der ikke været økonomisk incitament for, at udlejere skulle foretage energiforbedringer, men det ønsker man at ændre med den nye aftale, som er en del af den såkaldte Energisparepakke. Et af de væsentligste tiltag er, at man vil gøre det lettere for de private udlejere at gennemføre lejeforhøjelser, såfremt de er forårsaget af energirenoveringer.

Permanent lejeforhøjelse muliggjort

Tidligere har de økonomiske fordele for udlejere, der ønskede at investere i energiforbedringer været af ubetydelig størrelse. Med den nye aftale kan udlejer tage investeringer fra energirenoveringer med, når lejeforhøjelser udregnes. Lejeforhøjelserne kan gennemføres såfremt at udlejeren har modtaget en forhåndsgodkendelse udarbejdet af huslejenævnet, samt et certificeret energimærkningfirmas erklæring om det foreslåede arbejders følger.

Denne ordning sikrer at lejeren, der skal betale en højere husleje, får et nedslag i energiregningen, idet at udlejer skal kunne dokumentere at lejers besparelse er lige så stor som den kommende huslejestigning. Energiforbedringer er desuden fordelagtige for lejerne, da de medfører en bedre komfort i boligen.

For at sagsbehandlingstiden ikke bliver for lang i huslejenævnet i forbindelse med forhåndsgodkendelser af huslejestigningen har man, som en del af aftalen, vedtaget at huslejenævnets sagsbehandlingstid ikke må overskride 2 måneder.

Større gennemsigtighed med nye retningslinjer

Louise Schack Elhom er Venstres familie- og boligordfører og har været en del af den arbejdsgruppe, der har arbejdet med det nye lovforslag. Hun påpeger, at et af aftalens centrale elementer er, at man nu indfører et sæt retningslinjer, der guider udlejeren omkring afgrænsningen mellem forbedringer og vedligeholdelse:

”Det var vigtigt for os at få nogle retningslinjer med i aftalen, der gør det lettere for de private boligudlejere at finde ud af, hvor meget de skal renovere for at det kan betale sig. Retningslinjerne kommer til at give de private udlejere et skøn over vedligeholdelsesfradragets størrelse og dermed håber vi på, at de kan fungere som et værktøj, der styrker udlejernes incitament for udlejning,”

– Louise Schack Elholm.

Det endelige lovforslag skal fremsættes for Folketinget i januar 2014.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *