Cookie & privatlivspolitik

Privatlivspolitik

HER KAN DU LÆSE 3byggetilbud.dk A/S’ PRIVATLIVSPOLITIK VEDRØRENDE ENERGIHJEM.DK

3byggetilbud.dk A/S’ privatlivspolitik – generelt

Formålet med 3byggetilbud.dk A/S’ privatlivspolitik er at forklare, hvordan 3byggetilbud.dk A/S indsamler og behandler oplysninger om dig. 3byggetilbud.dk A/S har en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger og skabe gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvilke personoplysninger 3byggetilbud.dk A/S behandler, hvordan 3byggetilbud.dk A/S behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af.


Skulle du have spørgsmål, eller ønsker at rette henvendelse til den datasansvarlige om nærværende privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte 3byggetilbud.dk A/S på kontaktoplysningerne, du finder nederst i dette dokument.

Hvilke personoplysninger indsamler 3byggetilbud.dk A/S 

Når du indsender en opgave til 3byggetilbud.dk A/S via hjemmesiden www.energihjem.dk, som linker videre til, www.3byggetilbud.dk eller via 3byggetilbuds opgaveformular, som der linkes til på andre hjemmesider på internettet, afgiver du personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at 3byggetilbud.dk A/S herefter kan kontakte dig med eventuelle opklarende spørgsmål vedrørende den opgave, du ønsker indhentet tilbud på, ligesom oplysningerne er nødvendige for, at de håndværkere, der efterfølgende skal afgive tilbud på opgaven, kan komme i forbindelse med dig.


Fra de håndværksvirksomheder, der køber 3byggetilbud.dk A/S’ services, indsamles navn, CVR nr., adresse, telefonnummer, branche, oplysninger om fagspecialer, oplysninger om, hvilket geografisk område vedkommende arbejder i, logo, web- og e-mailadresser.

3byggetilbud.dk A/S indhenter løbende BBR-oplysninger vedrørende faste ejendomme i Danmark fra BBR- registeret, der sorterer under Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Oplysningerne fra BBR omfatter eksempelvis ejendommenes adresser, opførelsesår, arealer, vand- og varmeforsyningsforhold, og hvilke materialer ejendommene er udført i. Ligeledes indhenter 3byggetilbud.dk A/S energimærker fra Energistyrelsen. De indhentede BBR-oplysninger og energimærker anvendes af 3byggetilbud.dk A/S til på hjemmesiden www.energihjem.dk at tilbyde onlineværktøjer til beregning/estimering af mulige energiforbedringstiltag.

Modtagere af personoplysninger

Når du indsender en opgave til 3byggetilbud.dk A/S via hjemmesiden www.energihjem.dk som linker videre til www.3byggetilbud.dk eller via 3byggetilbuds opgaveformular videregiver 3byggetilbud.dk A/S oplysninger om dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer til de tre leverandører/håndværkere, som efter 3byggetilbud.dk A/S’ gennemgang af din henvendelse finder egnede til at behandle dit ønske om at modtage tilbud bedst muligt.


Disse leverandører er forpligtet til alene at benytte kontaktoplysningerne til at rette henvendelse til dig om netop den ønskede opgave, og er ligeledes instrueret om at slette oplysningerne, når der ikke længere er behov for opbevaring af disse til at opfylde det nævnte formål.
Såfremt du vælger at indgå aftale om udførelse af den konkrete opgave med en af de håndværkere, som 3byggetilbud.dk A/S har bragt i forslag, vil dine persondata og fremsendte oplysninger vedrørende opgaven blive gemt af 3byggetilbud.dk A/S i 3byggetilbud.dk A/S’ opgavesystem, som kan tilgås af den medarbejder hos 3byggetilbud.dk A/S, som har bistået med kontakten, i indtil 5 år efter opgavens udførelse, ligesom oplysningen vil være tilgængelig for den udførende håndværker i samme periode.

Behandling af data

Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeliget eller ulovligt fortabes, kommer til uvekommendes kendskab eller misbruges.
Dine persondata vil ligeledes blive overleveret til underleverandører, som bistår 3byggetilbud.dk A/S med håndtering af e-mailsystemer, IT-drift, serverdrift og for de personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev sendes oplysninger ligeledes til den virksomhed, der forestår fremsendelse af nyhedsbreve.


De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er databehandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra 3byggetilbud.dk A/S. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelsen af aftalen med 3byggetilbud.dk A/S, og er underlagt fortrolighed om disse. 3byggetilbud.dk A/S har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle, der behandler personoplysninger på 3byggetilbud.dk A/S’ vegne.

Disse rettigheder har du

Du har til enhver tid ret til at anmode 3byggetilbud.dk A/S om at oplyse, hvilke oplysninger 3byggetilbud.dk A/S har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger 3byggetilbud.dk A/S har registreret, samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få af vide, hvorfra oplysningerne stammer.


Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til privatliv@abgruppen.dk. Du vil, for at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en uvedkommende, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.


Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på privatliv@abgruppen.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil også i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil, ved anmodning om sletning, blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling at dine personoplysninger, herunder imod den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring via cookies, Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til markedsføring via profilering skal du slette dine cookies, som anvist nedenfor.


Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve.


Hvis du vil klage over 3byggetilbud.dk A/S’ behandling af dine personoplysninger kan klage indgives til Datatilsynet. (Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35., DK-2500 Valby, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

Kontakt

3byggetilbud.dk A/S, cvr. nr. 26832624, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet, kan du kontakte 3byggetilbud.dk A/S på privatliv@abgruppen.dk eller ringe på telefon 77334000 alle hverdage mellem 8.30 og 16.00.